VAV & ROSSI je moderná reklamná agentúra typu full servis, zameraná na tvorbu invenčných
a kreatívnych riešení vašej marketingovej komunikácie so zákazníkom. Sme tu najmä pre tých,
ktorí si uvedomujú, že reklama je dôležitá.
Chceme tvoriť pre ľudí s vyspelým marketingovým cítením, ktorí vedia, že na trhu plnom
podobných produktov a konkurenčnom prostredí je nevyhnutné byť vidieť a zaujať.
Za 20 rokov na reklamnom trhu sme sa veľa naučili. Základom nášho úspechu je
a konkurencieschopnosti v dynamicky sa rozvíjajúcom reklamnom priemysle neustále
vzdelávanie a sledovanie trendov. Preto vieme, že sa máme stále čo učiť. Náš tím motivujeme k
tvorivej práci, ktorá sa niekedy podobá na hru. Podporujeme kreativitu, absolvujeme školenia,
semináre, výstavy a veľtrhy, vybavujeme sa modernými technológiami.
Výsledkom našej práce je kreatívna reklama, ktorá vie nielen zaujať, ale i predať váš produkt či
služby v nemenej neúprosnom konkurenčnom prostredí.
O vaše reklamné veci sa postaráme my.
Vy relaxujte.
(c) 2011 VAV & ROSSI s.r.o.    |   výpis z ORSR   |   design: goy.sk  
Všetky práva vyhradené.
klikni a pozri
klikni a pozri
klikni a pozri
klikni a pozri